30/9/15

Βοηθώντας το παιδί να μελετά...


Η σχολική περίοδος χαρακτηρίζεται ως η περίοδος της σωματικής σταθερότητας και υγείας, της γνώσης και της λογικής, της ομάδας των συνομηλίκων, της δράσης και της δημιουργικότητας.

Ο ρόλος των γονέων σ’ αυτή την περίοδο είναι να ελέγχουν και να καθοδηγούν το παιδί με αγάπη, σεβασμό και διακριτικότητα ώστε να διευκολύνουν την πορεία του προς την ανεξαρτητοποίηση και τη γνώση. Η πορεία αυτή δεν είναι πάντοτε ομαλή και ήπια. Οι γονείς είναι απαραίτητο να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις αυτής της ηλικίας και να βοηθήσουν το παιδί να οργανώσει τη μελέτη του ώστε να ενταχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη σχολική κοινότητα.


Μερικές κατευθύνσεις για τη σωστή και αποτελεσματική οργάνωση της μελέτης του παιδιού:
 • Οργάνωση και καθορισμός συγκεκριμένου χώρου μελέτης ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε διάσπαση προσοχής με τη βοήθεια προσωπικού γραφείου και της κατάλληλης καρέκλας.
 • Οργάνωση ως προς τον σχολικό εξοπλισμό.
 • Καθορισμός εβδομαδιαίου προγράμματος τοποθετημένου σε χώρο που έχει δυνατότητα πρόσβασης το παιδί.
 • Οριοθέτηση του χρόνου έναρξης του διαβάσματος μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα από την επιστροφή του από το σχολείο.
 • Σταθερό πρόσωπο που ασχολείται με τη βοήθεια μελέτης του παιδιού, τους πρώτους μήνες του σχολείου.
 • Καθοδήγηση του παιδιού από τον γονέα για την έναρξη της μελέτης από τα πιο δύσκολα μαθήματα,καταλήγοντας στα πιο εύκολα.
 • Καθορισμός μικρών και συχνών διαλειμμάτων ώστε να αποφεύγεται η κόπωση.
 • Εναλλαγή πρακτικών και θεωρητικών μαθημάτων, αν διαπιστωθεί δυσκολία.
 • Καθοδήγηση ως προς τη μελέτη των θεωρητικών μαθημάτων (μικρές ενότητες, υπογραμμίσεις – σημειώσεις, τεχνικές απομνημόνευσης κ.α).  
 • Περιορισμένες και χαλαρές εξωσχολικές δραστηριότητες το πρώτο διάστημα.
 • Ενίσχυση και επιβράβευση οποιασδήποτε προσπάθειας που καταβάλει το παιδί.
 • Κατανόηση της πρωτόγνωρης και μεταβατικής περιόδου του παιδιού.
 • Περιορισμός των απειλών και των δωροδοκιών.
 • Ρεαλιστικές προσδοκίες για την πορεία του στο σχολείο.


Είναι πολύ σημαντικό για το παιδί να υπάρχει αγάπη, σεβασμός, σταθερότητα και συνέπεια στο πρόγραμμα και τη συμπεριφορά του γονέα προς αυτό.

Διονυσία Μακρυνόρη
Ψυχολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου