19/7/17

Υποστήριξη Φροντιστών Ατόμων με Άνοια
Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχονται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Ταμείου μας, υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το πρόγραμμα υποστήριξης φροντιστών ατόμων με άνοια από τις Κοινωνικές Λειτουργούς Έλενα Σάρλη και Ανθούλα Σωμαρίπα. Εξαιτίας της μεγάλης συμμετοχής, αποφασίστηκε η λειτουργία δύο ομάδων, με αριθμό συμμετεχόντων δώδεκα άτομα. Οι ομάδες απευθύνονταν σε εν ενεργεία και συνταξιούχους ασφαλισμένους, έχοντας ως στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωσή τους για τη νόσο, παράλληλα με τη διαχείριση του φορτίου και των συναισθημάτων που επιφέρει η φροντίδα του ανοϊκού ασθενή. 

Πιο συγκεκριμένα η έναρξη της 1ης ομάδας έγινε τη Δευτέρα 06/02/2017 και ολοκληρώθηκε στις 03/04/2017, ενώ η 2η ξεκίνησε την Τρίτη 25/4/2017 και ολοκληρώθηκε στις 13/6/2017. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά οκτώ συναντήσεις με 12 συμμετέχοντες σε κάθε ομάδα.Κάθε συνάντηση είχε διαφορετική θεματολογία, η οποία επιλέχθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης από τους ίδιους τους συμμετέχοντες ενώ στο κλείσιμο το πρόγραμμα αξιολογήθηκε θετικά ως προς το περιεχόμενο, την χρησιμότητα αλλά και την εμψύχωση που παρείχε. 

Η θεματολογία που συζητήθηκε και αναλύθηκε ήταν: 

  • Τα στάδια της άνοιας και οι επιπτώσεις στις καθημερινές δραστηριότητες
  • Διαταραχές συμπεριφοράς – Ψυχολογικά συμπτώματα της άνοιας - Η κατάθλιψη σε ασθενείς με άνοια 
  • Τα προβλήματα του φροντιστή (ιεράρχηση αναγκών, ύπαρξη ρεαλιστικών στόχων, προσανατολισμός στην αναζήτηση βοήθειας)
  • Η κατάθλιψη των φροντιστών ατόμων με άνοια και η διαχείριση των συναισθημάτων τους.
  • Συμβουλές - χειρισμοί φροντιστών σε καθημερινά θέματα - Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις στην άνοια
  • Δίκτυα υποστήριξης – Δομές και υπηρεσίες – Νομικά και οικονομικά θέματα


Έλενα Σάρλη  - Ανθούλα Σωμαρίπα
Κοινωνικοί  Λειτουργοί

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου