15/9/17

Επαγγελματικός Προσανατολισμός 2017 - 2018


Στο πλαίσιο των κοινωνικών παροχών του Ταμείου Υγείας, η Κοινωνική Υπηρεσία προκειμένου να στηρίξει τον έφηβο στη σημαντική απόφαση που καλείται να πάρει σχετικά με το μέλλον του, πραγματοποιεί ακόμα μία χρονιά το Πρόγραμμα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο έχει ως αρχή ότι η εργασία στη σύγχρονη εποχή δεν αποτελεί μόνο μέσο βιοπορισμού αλλά και μέσο για την πολύπλευρη, εσωτερική και πνευματική ολοκλήρωση του ανθρώπου. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε έφηβους άνω των 14 ετών που επιθυμούν να επαναπροσδιορίσουν τη σπουδαστική/επαγγελματική τους πορεία. Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει στην επιλογή επαγγελμάτων που ταιριάζουν στην προσωπικότητα, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα ενός ατόμου ή/και να επιβεβαιώσει την ορθότητα της επιλογής του, δίνοντας μεγαλύτερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση

Βάσει των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από τη διερεύνηση των προσωπικών του χαρακτηριστικών, θα του δοθούν πιθανές εναλλακτικές προτάσεις σχετικά με τις επαγγελματικές του επιλογές, με στόχο να διαχειριστεί το "δυναμικό" του με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. 

Σας παραθέτουμε τις περιόδους διεξαγωγής του προγράμματος:

      1η Περίοδος
Σεπτέμβριος: Σάββατο 23/9/2017
                          Κυριακή 24/09/2017    

      2η Περίοδος
Οκτώβριος: Σάββατο 21/10/2017
                   Κυριακή 22/10/2017

      3η Περίοδος
Νοέμβριος: Σάββατο 25/11/2017
                  Κυριακή 26/11/2017

      4η Περίοδος
Ιανουάριος: Σάββατο 27/01/2018
                  Κυριακή 28/01/2018

      5η Περίοδος
 Φεβρουάριος: Σάββατο 24/02/2018
                      Κυριακή 25/02/2018

     6η Περίοδος
Μάρτιος: Σάββατο 17/03/2018
              Κυριακή 18/03/2018

     7η Περίοδος
Απρίλιος: Σάββατο 21/4/2018
              Κυριακή 22/4/2018


Για να δηλώσετε συμμετοχή επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας στο τηλέφωνο 210 3204960 (Ομήρου 8, 1ος όροφος).

Διονυσία Μακρυνόρη
Ψυχολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου