29/9/17

Νέος κύκλος στη ζωή ενός παιδιού...
Ένας νέος κύκλος στη ζωή γονέα και παιδιού ξεκινά με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ο γονέας και το παιδί καλούνται να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα. Το παιδί καλείται να «αφήσει» το σπίτι του, να περάσει κάποιες ώρες με άλλα πρόσωπα (ενήλικες και παιδιά), να προσαρμοστεί και να διαπραγματευτεί τους κανόνες και τις απαιτήσεις που «επιβάλλουν» δάσκαλοι και γονείς. Απαιτείται προσπάθεια και αυτοέλεγχος για τις προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν στο χώρο του σχολείου και χρειάζεται να προσαρμόσει τη συμπεριφορά του, να τη διαφοροποιήσει όπου κι αν χρειάζεται ώστε να ενταχθεί ομαλά στην ομάδα των συνομηλίκων του. Επίσης, καλείται να κατακτήσει το χώρο της γνώσης, να μάθει να οργανώνει τη μελέτη του με υπευθυνότητα, συνέπεια και αυτονομία. 

Η συναισθηματική κατάσταση του παιδιού σχολικής ηλικίας περνά από δύο περιόδους: 
 • τη μέση παιδική ηλικία από 5 έως 8 ετών και 
 • την ώριμη παιδική ηλικία από 8 έως 12


Χαρακτηριστικά μέσης παιδικής ηλικίας που παρατηρούνται στο παιδί: 

 • Εμφανίζει έντονη αμφιθυμία και εναλλαγή υπακοής και εναντίωσης
 • Εμφανίζει χαμηλή ανοχή στην κριτική, προβάλλοντας πολλές φορές «δεν φταίω εγώ, οι άλλοι ευθύνονται»
 • Αντιλαμβάνεται την έννοια του καλού και του κακού
 • Επιδίδεται σε συνεργατικό παιχνίδι
 • Αρχίζει να αντιλαμβάνεται και να διαχωρίζει τις έννοιες αρσενικό/ θηλυκό
 • Αρχίζει να κατανοεί έννοιες, όπως π.χ. τους αριθμούς, μέσα από πρακτικές εμπειρίες.


Χαρακτηριστικά ώριμης παιδικής ηλικίας που παρατηρούνται στο παιδί:

 • Παρουσιάζει περισσότερη σταθερότητα και ισορροπία συμπεριφοράς
 • Διευρύνει τα ενδιαφέροντά του
 • Ταυτίζεται με διάφορες ομάδες και αναπτύσσει το αίσθημα του «ανήκειν»
 • Είναι σε θέση να κατανοήσει και να αναβάλει μία πράξη για το μέλλον
 • Προσαρμόζει το παιχνίδι, το οποίο γίνεται ομαδικό, με βάση την πραγματικότητα και τις δυνατότητές του
 • Αναπτύσσει δεξιότητες συνεργασίας
 • Αρχίζει να ορίζει τον εαυτό του
 • Αναπτύσσει σχολικές, καλλιτεχνικές, μηχανικές και αθλητικές δεξιότητες
Η ομάδα των συνομηλίκων λειτουργεί ως μεταβατικός χώρος μεταξύ οικογένειας και σχολείου και βοηθά στη διαμόρφωση της δικής του ταυτότητας. Αποτελείται κυρίως από παιδιά του ίδιου φίλου. Το παιδί συμβολικά αρχίζει να  «απομακρύνεται» από την οικογένεια και έχει «κοντά» του τους φίλους του που το υποστηρίζουν και προσπαθεί να ακολουθήσει τους κανόνες της ομάδας και να ενταχθεί σε αυτήν, ορίζοντας τον δικό του ρόλο.

Στη μέση και ώριμη παιδική ηλικία, τα χαρακτηριστικά που αναγνωρίζουμε στα παιδιά είναι:

 • Αίσθημα καθήκοντος και επιτυχίας
 • Ανάληψη πραγματικών και ρεαλιστικών στόχων
 • Ανάπτυξη σχολικής ικανότητας και κοινωνικών δεξιοτήτων

Εμπόδια στην επίτευξη αυτών των χαρακτηριστικών είναι:

 • Υπερβολικός ανταγωνισμός
 • Προσωπικοί περιορισμοί
 • Συνθήκες που οδηγούν σε πιθανές αποτυχίες
 • Έλλειψη προγράμματος και οργάνωσης μελέτης
 • Κακή επίδοση στα μαθήματα
 • Αίσθημα κατωτερότητας και ανασφάλειας
 • Συναισθηματικά προβλήματα
 • Δυσκολίες στη συμπεριφορά και τη μάθηση

Οι γονείς για την ομαλή ένταξη των παιδιών στη σχολική κοινότητα αλλά και για το δικό τους ρόλο στα νέα δεδομένα που προκύπτουν στην οικογένεια, οφείλουν: 
 • να κατανοήσουν τις ανάγκες των παιδιών
 • να δώσουν τον απαιτούμενο χρόνο για την προσαρμογή τους στη σχολική κοινότητα
 • να αναγνωρίσουν και να σεβαστούν την ανάγκη των παιδιών να ενταχθούν στην ομάδα των συνομηλίκων  
 • να διαμορφώσουν πιο ρεαλιστικές προσδοκίες
 • να συμφιλιωθούν με την ιδέα ότι το παιδί αρχίζει σταδιακά να αυτονομείται
 • να επαναπροσδιορίσουν δικούς τους προσωπικούς στόχους και πρόγραμμα
 • να είναι υποστηρικτικοί και σταθεροί στο λόγο και τη συμπεριφορά τους
 • να εκφράζουν την εμπιστοσύνη και το θαυμασμό τους για τις ικανότητες και τις δεξιότητες του παιδιού τους


Διονυσία Μακρυνόρη
Ψυχολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου