Ταυτότητα

Καλώς ήρθατε στο blog "διαδικτυακή συμβουλευτική, ανοιχτή γραμμή για νέους".

Η δημιουργία και η λειτουργία του blog αποτελεί δράση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.).

Σκοπός της λειτουργίας του είναι η δημιουργία ενός χώρου ενημέρωσης και συζήτησης για θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία και των παραγόντων που την επηρεάζουν.

Στις σελίδες του blog αναρτώνται κείμενα, επιστημονικά άρθρα, πληροφορίες για επιστημονικές εκδηλώσεις και για σύγχρονες τάσεις στην πρόληψη και την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την ψυχική υγεία και ευεξία.

Με αφορμή τα θέματα που παρουσιάζονται, οι επισκέπτες μπορούν να υποβάλουν τα δικά τους σχόλια, σκέψεις και παρατηρήσεις. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν διαδικτυακά με ειδικούς ψυχικής υγείας και να λάβουν προσωπικές απαντήσεις στα ερωτήματά τους.

Η εποπτεία της λειτουργίας του γίνεται από την ψυχολόγο και προϊσταμένη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του  Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. κ. Μακρυνόρη Διονυσία.

Η σύνταξη των κειμένων γίνεται από την επιστημονική ομάδα της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.

Η επιμέλεια των κειμένων και η διαχείριση της συζήτησης γίνεται από τις ψυχολόγους του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.  Λέκκα Φωτεινή και Αναστασίου Δώρα.

Υπεύθυνη για τις απαντήσεις στα προσωπικά ερωτήματα είναι η ψυχολόγος Λέκκα Φωτεινή. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου